Polityka prywatności

Czym jest dla Pani/Pana polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób aplikujących i/lub zakwalifikowanych do uczestnictwa kursie/szkoleniu (nie jest umową ani regulaminem).

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://silesiakursy.pl.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Anonimizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli skomentujesz coś w witrynie, będzie można wybrać opcję zapisu nazwy, adresu e-mail i witryny internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest „Silesia Kursy” z siedzibą w Katowicach: Kontaktować z nami można się osobiście lub listownie:
adres 40-092 Katowice, ul Mickiewicza 28/5
telefonicznie: 882 025 683
lub mailowo: rekrutacja@silesiakursy.pl

Pani/Pana dane osobowe – podstawy prawne – RODO

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe oznaczają
informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).

Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są prztwarzane w celu realizacji usługi np.:

 • postępowania kwalifikującego na kurs/szkolenie,
 • wystawienia certyfikatu,
 • udokumentowania uczestnictwa w kursie/szkoleniu,
 • rozliczenia kursu/szkolenia,
 • reklamacji,
 • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
 • prowadzenie korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości i zapytania osób alikujących lub uczestniczących w kursie/szkoleniu.

Jakie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane

Przetwarzane są tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji umowy oraz do rozliczenia się z zleceniodawcami kursów/szkoleń w szczególności:

 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość],
 • nr rachunku bankowego,
 • dane podane podczas zgłoszenia i wypełniania formularzy dotyczących aplikowanych kursów/szkoleń).

Dobrowolność podania przez Panią/Pana danych osobowych i skutki ich niepodania

Podanie Danych Osobowych przez osoby aplikujące i/lub zakwalifikowane jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z szerokiej gamy oferowanych kursów/szkoleń, czy zapisania się do newslettera.
Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy wskazany jest w odpowiednich dla danego kursu/szkolenia formularzach.
Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych osób aplikujących/kursantów jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy lub konieczność podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy aplikacji i podpisaniu umowy na relizację kursu/szkolenia.
Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

 • dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do projektów, konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z osobami kontaktującymi się z nami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości i zapytania), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Czy Pani/Pana dane podlegają profilowaniu?

Pani/Pana dane oprócz tak zwanego zwykłego profilowania (wykorzystującego np. pliki cookies do dostosowania wyglądu strony do preferencji i/lub jej dostępności dla osób z dysfunkcjami) nie podlegają automatycznemu przetwarzanuiu czyli „profilowaniu”.

Przekazanie danych

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Dane osobowe przekazywane będą firmie zlecającej realizację kursu/szkolenia oraz organom administracji państwowej.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane),
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem np. po wycofaniu zgody),
 • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,
 • w szczególnośći ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Sawki 2, tel/fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Okres retencji czyli jak długo Pani/Pana dane są przetwarzane

Pani/Pana Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez okres uczestnictwa w kursie/szkoleniu i mogą być usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności osoby ze SSK „MELODIA ZMIAN”, w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).
Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od Pani/Pana zgody,
Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.
W każdym przypadku:

 • Pani/Pana Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania,
 • Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane na wypadek jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Pani/Pana dane osobowe w zależności od zakresu i celów ich przetwarzania mogą być przechowywane przez różny okres, decyduje najdłużej wymagany przepisami okres ich przetwarzania.

Przesyłanie informacji za pomocą poczty elektroniczej i telefonu

Możemy się kontaktować z Panią/Panem w celu realizacji usługi, zmiany terminu i miejsca kursu/szkolenia, w celu udzielenia odpowiedzia na zadane pytanie, w celu poinformowania o terminie i wyniku egzaminu oraz otrzymanych certyfikatach, poinformownia o planowanych kursach/szkoleniach.
Pani/Pana dane przechowywane są z należytą starannością zapewniającą ich poufność, integralność i bezpieczeństwo.

Z kim dzielimy się danymi

Jeśli zażądasz zresetowania hasła, adres IP zlecającego zgłoszenie zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie wysłamy twoje dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.