Silesia Kursy

darmowe szkolenia

Szkolimy z pasją!

Podnieś kwalifikacje! Zyskaj wiedzę! Zarób pieniądze!

dostępne szkolenia

Kursy są w 100% darmowe i trwają 80h (45 min)

Kliknij nazwę kursu aby zwinąć/rozwinąć program szkolenia


Interesują mnie wszystkie szkolenia

Teoria baz danych (10 h)

 • podstawowe pojęcia: dane, informacje, baza danych (BD), system bazy danych (SBD), system zarządzania bazą danych (SZBD), rekord, pole, typy danych
 • modele baz danych i związane z nimi pojęcia
 • projektowanie relacyjnej bazy danych
 • grupy użytkowników baz danych i ich zadania

Zapytania SQL (20 h)

 • Create
 • Update
 • Insert
 • Select

Tworzenie bazy danych i manipulowanie danymi (10 h)

 • określanie warunków integralności– sprawdzanie poprawności danych
 • bezpieczeństwo danych
 • optymalizacja bazy danych

Realizacja zapytań (kwerend) (20 h)

 • sortowanie danych wg różnych kryteriów w różnej kolejności
 • konstruowanie zapytań wybierających w relacyjnej bazie danych
 • inne typy zapytań: parametryczne, krzyżowe i z polami obliczeniowymi konstruowanie zapytań w języku SQL

Raporty (10 h)

 • tworzenie raportów na podstawie relacyjnej bazy danych z uwzględnieniem grupowania i sortowania
 • tworzenie raportów wykorzystujących obliczenia

Projekt końcowy (10 h)

Narzędzia służące ochronie (20 h)

 • Zagrożenia, na jakie narażone jest urządzenie cyfrowe.
 • Zabezpieczanie urządzeń cyfrowych (komputer, laptop, urządzenie mobilne)
 • Program antywirusowy
 • „Mocne” hasło
 • Zagrożenia wynikające z dostępu do urządzenia przez niepowołane osoby i sposoby zabezpieczenia
 • Zagrożenia wynikające z otwierania niepewnych stron internetowych i otwierania załączników poczty elektronicznej od nieznanych nadawców oraz korzystania z publicznych urządzeń
 • Podpisy elektroniczne i certyfikaty potwierdzające tożsamość
 • Zagrożenia związane z korzystaniem z publicznych sieci dostępowych, VPN
 • Typy ataków, których celem są urządzenia elektroniczne oraz sposoby dbania o ich bezpieczeństwo
 • Szyfrowanie danych

Ochrona danych osobowych (20 h)

 • Krytyczne informacje osobowe
 • Zagrożenia związane z próbą wyłudzania danych osobowych podczas korzystania z Internetu
 • Ochrona przed próbą wykradania danych
 • Brak anonimowości w sieci
 • Aspekty prawne związane z udostępnianiem i przetwarzaniem danych osobowych, w tym typy oświadczeń o udostępnianie danych osobowych

Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) (20 h)

 • Cyberprzemoc oraz sposoby jej uniknięcia
 • Nowoczesne technologie – negatywny wpływ na zdrowie podczas niewłaściwego użytkowania
 • Uzależnienie od TIK: rozpoznanie objawów
 • Zagrożenia związane z korzystaniem z urządzeń cyfrowych, ergonomii i higieny pracy

Ochrona środowiska (20 h)

 • Oszczędzanie energii elektrycznej poprzez właściwe stosowanie urządzeń cyfrowych
 • Pozytywny i negatywny pływ urządzeń cyfrowych na środowisko naturalne
 • Obliczanie oraz obniżanie kosztów użytkowania TIK.
 • Dobieranie urządzeń zużywających mniej energii – ochrona środowiska

Wstęp do programowania (5 h)

 • Przygotowanie środowiska
 • Omówienie programu Visual Studio
 • Omówienie programu WampServer

Tworzenie klas. Obiekt – implementacja klasy (10 h)

 • tworzenie klasy: pola, metody, konstruktor
 • tworzenie obiektów: operator New
 • pola i metody statyczne
 • metody finalizujące (finalizery, destruktory)

Dziedziczenie (5 h)

 • zawieranie się klas a dziedziczenie
 • przeciążanie metod (w tym konstruktorów)

Polimorfizm (20 h)

 • przykrywanie metod
 • przyczyny stosowania polimorfizmu
 • metody wirtualne
 • klasy abstrakcyjne (interfejsy)

Zapytania SQL (20 h)

 • omówienie zapytań Select, Update, Insert, Create
 • omówienie narzędzia PHPMyAdmin

Praktyczne ćwiczenia (20 h)

 • tworzenie połączenia z bazą danych
 • modyfikacja rekordów
 • dobre praktyki

Teoria testowania (10 h)

 • Definicje, zasady i procesy testowania.
 • Podział testowania.
 • Błędy i awarie w procesie testowania.

Strategia testowania (10 h)

 • Modele wytwarzania oprogramowania.
 • Strategia związana z poziomem i modelem testów.
 • Strategia negatywna testowania oraz oparta na ryzyku

Rodzaje testów (20 h)

 • Testy czarnoskrzynkowe oraz białoskrzynkowe.
 • Testy funkcjonalne i niefunkcjonalne.
 • Testy statyczne i dynamiczne.
 • Testy potwierdzające.

Korelacja (10 h)

 • Role i współpraca osobowa w procesie testowania.
 • Narzędzia wspomagające proces testowania.
 • Walidacja i kryteria wejścia / zakończenia testów

Zarządzanie testami (10 h)

 • Organizacja i planowanie testowania.
 • Monitorowanie oraz kontrolowanie testowania.
 • Kierowanie testami.

AutoIT (20 h)

 • Instalacja środowiska
 • Przygotowanie do testów
 • Obsługa programu / możliwości aplikacji
 

Wstęp (5 h)

 • Przygotowanie środowiska
 • Omówienie programu
 • Podstawowe pojęcia

Tworzenie obiektów (10 h)

 • Tworzenie zmiennych
 • Typy zmiennych
 • Operacje na zmiennych

Pętle (5 h)

 • For
 • While
 • Deklaracje try

Klasy (20 h)

 • Tworzenie klas
 • Odwołanie się do obiektów

Obsługa plików oraz bazy danych (20 h)

 • TXT
 • JSON
 • MySQL

Praktyczne ćwiczenia końcowy (20 h)

 • Projekt końcowy
 • Dobre praktyki

Przygotowanie środowiska (5 h)

 • Instalacja serwera WampServer
 • Konfiguracja środowiska testowego
 • Instalacja WordPress

Pierwsze kroki (5 h)

 • Wybór motywu
 • Popularne wtyczki
 • Instalacja wtyczek

Ustawienia strony (20 h)

 • Przykładowa konfiguracja strony zależna od przeznaczenia
 • Konfiguracja kilku popularnych wtyczek
 • Możliwe błędy które mogą wystąpić oraz ich zapobieganie

Kodowanie (20 h)

 • Wstęp do HTML oraz CSS
 • Zasady modyfikacji kodu źródłowego
 • Przykłady modyfikacji strony
 • Wady i zalety używania własnego kodu

Konserwacja (10 h)

 • Tworzenie kopi zapasowej
 • Przywracanie kopi zapasowej
 • Przenoszenie strony na inną domenę
 • Możliwe błędy i problemy przy przenoszeniu

Praktyczne ćwiczenia końcowy (20 h)

 • Projekt końcowy
 • Dobre praktyki

Podstawy Facebooka (20 h)

 • Komunikacja w Social Media:
  • Strategia komunikacji marki
  • BIG IDEA
  • Archetypy marki
  • Persona
  • Konflikty w Social Media
 • Fanpage który konweruje
 • Konto biznesowe Facebook
 • Analiza konkurencji
 • Typy postów
 • Skąd pozyskiwać pomysły na treści ( answerthepublic, ubersuggester, Google trends)
 • Emoji w social Media
 • Skracacze linków ( bit.ly) i UTM
 • Promowanie posta a reklama z poziomu managera reklam
 • Podstawy reklamy na FB
 • Konkursy / wydarzenia / grupy na FB
 • Analiza działań

Podstawy Instagram (10 h)

 • Instagram w Polsce i na świecie
 • Algorytm instagram
 • Strategia komunikacji na Instagramie
 • Jak Cię widzą tak Cię piszą – Twój profil i bio
 • Content na siatce ( zasada 9 grid)
 • Kreatywne rozwiązania i aplikacje
 • Hasztagi
 • Relację / rolki na Instagramie
 • Robienie zdjęć (jaki sprzęt się najlepiej sprawdza)
 • User Generated Content i Influencerzy
 • Reklama na instagram
 • Analiza działań

Promowanie marki osobistej w Linkedin (10 h)

 • Podstawy LInkedIn
 • Profil który konwertuje
 • Słowa kluczowe a wyszukiwarka Linked In
 • Zaawansowane wyszukiwania SERCH
 • Budowanie marki osobistej
 • Rekomendacje i jak je pozyskiwać
 • Poszukiwanie pracy przy wykorzystaniu LinkedIn
 • Podstawy reklamy na LinkedIn

Grafika w Social Media ( Canva + AI) (20 h)

 • Interfejs Canva
 • Podstawowe narzędzia
 • Wykorzystanie płatnych/darmowych stocków
 • Wgrywanie własnych zasobów
 • Tworzenie animacji ( relację/rolki/post)
 • Magiczny tekst ( wykorzystanie AI w generowaniu treści)
 • Generator obrazów AI wbudowany w Canvie
 • Dobre praktyki
 • Zadanie projektowe

Podstawy SEO (10 h)

 • Jak działa wyszukiwarka
 • Zaawansowane wyszukiwania w google
 • Czym jest SEO
 • Różnica między SEO a SEM
 • SERP i co ma na niego wpływ
 • Jak przygotować witrynę, bazy słów kluczowych i zaplanowanie działań SEO
 • Optymalizację stron – meta tagi, struktura strony, robots txt, mapa witryny xml etc.
 • Jaką rolę pełnią Social Media w SEO
 • Wybór słów kluczowych dla SEO
 • Analiza konkurencji
 • Linki (dofollow vs nofollow)
 • Czym jest negatywne SEO i jak go unikać
 • Podstawy Google Serch Console
 • Podstawy Google Analitics

Copywriting (10h)

 • Tytuły i nagłówki
 • Styl oraz perswazja
 • Język korzyści i jego praktyczne zastosowanie
 • Obiekcje
  • Gdzie je znajdywać
  • Czym są obiekcie
  • Jak je zbijać na etapie tworzenia opisu produktu
 • Gotowe schematy copywriterskie
 • Uwagi apropo formy wizualnej tekstu
 • Narzędzie dla Copywriterów
 • Wykorzystanie AI w Copywritingu

Reklamy na Facebooku i Instagramie (20h)

 • Ustawienia konta biznesowego
 • Ustawienia Managera reklam
 • Pixel Facebook – konfiguracja
 • Cele reklamowe
 • Budżet/ harmonogram
 • Standardowe targetowanie (demografia/zainteresowania/zachowania)
 • Zaawansowane targetowanie:
  • grupa podobnych odbiorców
  • grupa niestandardowych odbiorców
 • Umiejscowienie reklam
 • Kreacja reklamowa (karuzela, post reklamowy, film)
 • KPI
 • Analiza działań
 • Dobre praktyki reklamowe

Canva (30h)

 • Interfejs Canva
 • Podstawowe narzędzia
 • Wykorzystanie płatnych/darmowych stocków
 • Wgrywanie własnych plików
 • Tworzenie animacji (relację/rolki/post)
 • Hub marki
 • Planer treści
 • Łączenie Canvy z innymi narzędziami
 • Magiczny tekst (wykorzystanie AI w generowaniu treści)
 • Generator obrazów AI wbudowany w Canvie
 • Dobre praktyki

Capcut (20h)

 • Interfejs programu
 • Podstawowe narzędzia
 • Ucinanie filmów
 • Tryb nakładki
 • Nakładanie obiektów/tekstu
 • Wycinanie obiektów
 • Animacja / efekty
 • Edycja tempa
 • Tworzenie pierwszych filmów

AI w Social Media (10h)

 • Podstawy Chat GPT (generowanie treści)
 • Podstawy Adobe Firefly (proste obrazy, edycja zdjęć)
 • Zaawansowane generowanie obrazów w Leonardo.ai
 • Wykorzystanie AI w reklamie
 • Projekt końcowy

Human Resourse Management – HRM (10 h)

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – definicja, cele, funkcje
 • Rozwój zmian w zarządzaniu 
 • Kultura organizacyjna – definicja, typy
 • Strategiczne zarządzanie – misja, wizja, wartości, cele
 • Zarządzanie zmianą

Rekrutacja i selekcja pracowników (35 h)

 • Metody rekrutacji
 • Opisy stanowiskowe
 • Rekrutacja oparta na kompetencjach
 • Metody selekcji
 • Employee Journey

Utrzymanie pracowników w firmie (35 h)

 • Motywowanie pracownika
 • Wynagrodzenia i benefity
 • Oceny pracownicze
 • Szkolenia i zarządzanie talentami
 • Budowanie zespołu – role, etapy, komunikacja, Design Thinking

Kadry (40h)

 • RODO – ochrona danych osobowych w działach kadrowo-płacowych
 • Obowiązki związane z zatrudnieniem
 • Rozliczanie czasu pracy 
 • Nieobecności pracownicze
 • Nieobecności chorobowe
 • Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracownika
 • Rozwiązywania umów o pracę
 • Umowy cywilnoprawne

Płace (40h)

 • Płaca minimalna
 • Płaca zasadnicza
 • Praca w nadgodzinach i porze nocnej
 • Wynagrodzenie brutto – netto 
 • Koszt zatrudnienia pracownika
 • Nieobecności chorobowe 
 • Pracownicze plany kapitałowe (PPK)
 • Potrącenia z wynagrodzeń 
 • Umowy cywilnoprawne

Sprzedawca/ przedstawiciel handlowy (5 h)

 • Opis zawodu
 • Rola
 • Obowiązki

Komunikacja (35 h)

 • Komunikacja werbalna w sprzedaży
 • Komunikacja niewerbalna w sprzedaży
 • Typologia klientów
 • Wygląd osobisty i zachowanie, savoir vivre sprzedawcy
 • Praca z klientem z trudnościami

Skuteczna i efektywna sprzedaż (40 h)

 • Kultura obsługi klienta
 • Techniki sprzedaży
 • Techniki negocjacyjne
 • Etapy sprzedaży

Wstęp do kosmetologii (5 h)

 • Zasady BHP w gabinecie kosmetycznym i podologicznym oraz przepisy prawne dotyczące zakresu wykonywania usług
 • Sterylizacja i dezynfekcja – bezpieczeństwo pracy z materiałem skażonym

Manicure i pedicure (45 h)

 • Wywiad kosmetyczny i podologiczny oraz diagnostyka wybranych jednostek podologicznych
 • Materiałoznawstwo – narzędzia manicure
 • Manicure hybrydowy
 • Materiałoznawstwo – narzędzia podologiczne
 • Pedicure podologiczny
 • Podologia – praca z skalpelem (diagnoza i zabiegi na modzelach, odciskach, pękających piętach)
 • Podologia – praca na zmianach bakteryjnych wirusowych i grzybiczych
 • Elementy ortonyksji – diagnoza wrastających paznokci

Stylizacja brwi oraz rzęs (30 h)

 • Anatomia, dermatologia, alergologia okolicy oka, procesy starzenia okolicy oczu
 • Materiałoznawstwo – stylizacja brwi oraz rzęs
 • Geometria brwi
 • Henna pudrowa
 • Lifting, laminacja, botox, keratyna brwi i rzęs

Wymagania dla kursantów

Aby wziąć udział należy:

 • być osobą pełnoletnią poniżej 29 roku życia
 • mieszkającą na terenie woj. Śląskiego
 • być osobą należącą do przynajmniej jednej z grup:
  • osoba niepracujących niezarejestrowanych w urzędzie (tj. biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanej w urzędzie pracy)
  • osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu
  • osoba pracująca w ramach umowy cywilnoprawnej, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu
 • być osobą nieuczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
 • być osobą nieuczestniczącą w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy
 • być osobą nieprzynależącą do żadnej z poniższych grup:
  • osób, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • osób, które opuściły młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osób, które opuściły specjalny ośrodek szkolnowychowawczego lub specjalny ośrodek wychowawczy (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osób, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
  • matek przebywających w domu samotnej matki
  • osób, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osób, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osób, które opuściły zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)
 • być osobą nie odbywam kary pozbawienia wolnci

Ilość miejsc ograniczona!

  Dane Osobowe  Płeć
  MężczyznaKobieta  Preferowana forma kontaktu (w przypadku nie określenia formy kontaktu będziemy kontaktować się telefonicznie, po 3 nieudanych próbach będziemy wysyłać e-mail z prośbą o kontakt)
  telefone-mail

  Proszę o kontakt telefoniczny w godzinach
  do południa 8-12po południu 12-16godziny wieczorne 17-20
  Adres Zamieszkania
  Poziom wykształcenia

  Proszę zapoznać się z poniższym podziałem poziomów wykształcenia i wybrać adekwatny do posiadanego wykształcenia

  Klasyfikacja poziomów wykształcenia:


  ISCED 1 arrow_forward szkoła podstawowa (klasy 1-6 do 2007 lub klasy 1-8 do 1999 i od 2019)

  ISCED 2 arrow_forward gimnazjum (klasy od 1999 do 2019)

  ISCED 3 arrow_forward szkoła zawodowa do 2017 / liceum/ technikum/ licem profilowane / liceum uzupełniające / technikum uzupełniające / szkoła branżowa I i II stopnia od 2017

  ISCED 4 arrow_forward szkoła policealna roczna lub dwuletnia która kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej

  ISCED 5 arrow_forward Nauczycielskie Kolegium Językowe oraz Kolegium Pracowników służb Społecznych, które podlegają pod MPiPS

  ISCED 6 arrow_forward studia licencjackie i inżynierskie

  ISCED 7 arrow_forward studia magisterskie / studia podyplomowe

  ISCED 8 arrow_forward studia doktoranckie i wyższe

  Jestem osobą NIEPRACUJĄCĄ

  Wyjaśnienie:

  Osoba bierna zawodowo tj. pozostaje bez pracy i jednocześnie nie poszukuje pracy i/lub przebywa na urlopie wychowawczym ( który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego).

  Jestem osobą PRACUJĄCĄ

  Wyjaśnienie:

  Osoba ubogo zarabiająca - moje zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu lub zamieszkuję w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

  Osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej - moje miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).

  Osoba pracująca w ramach umowy cywilnoprawnej - moje miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).

  Jestem osobą uczącą się

  location_city

  Uczestnictwo w innych szkoleniach finansowanych z UE

  school

  STATUS OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  JESTEM osobą posiadająca statut osoby Niepełnosprawnej

  Istnieje możliwość odmowy podania danych wrażliwych dot. statusu społecznego

  jeśli TAK, to należy załączyć kserokopię orzeczenia lub inny równoważny
  dokument (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego dopuszczalne jest przedłożenie innego dokumentu wydanego przez lekarza, poświadczającego stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia)

  Oświadczam, że:

  NIE PROWADZĘ działalności gospodarczej (również nie posiadam zawieszonej działalności gospodarczej).
  Zgadzam się z powyższym zdaniem  NIE JESTEM osobą, która opuściła młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu).
  Zgadzam się z powyższym zdaniem


  NIE JESTEM osobą, która zakończyła naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej).
  Zgadzam się z powyższym zdaniem


  NIE JESTEM matką przebywającą w domu samotnej matki.
  Zgadzam się z powyższym zdaniem


  NIE JESTEM osobą, która opuściła zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu).
  Zgadzam się z powyższym zdaniem


  NIE JESTEM osobą, która opuściła zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu).
  Zgadzam się z powyższym zdaniem


  NIE JESTEM osobą, która opuściła zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
  Zgadzam się z powyższym zdaniem


  NIE JESTEM byłym Uczestnikiem Projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach CT 9 w RPO.
  Zgadzam się z powyższym zdaniem

  Wsparcie włączenia społecznego realizowane w ramach CT 9 w RPO oznacza udział w projekcie w ramach jednego z działań: 9.1 RPO WSL 2014-2020, 9.2 RPO WSL 2014-2020 lub 9.3 RPO WSL 2014-2020.
  NIE JESTEM osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (nie dotyczy osób objętych dozorem elektronicznym).
  Zgadzam się z powyższym zdaniem

  Aktualna rekrutacja

  Wszystkie szkolenia są prowadzone w trybie 80 h lekcyjnych (45 min)


  -
  -
  Akademia Social Media z el. SEO I Copywritingu i AI
  Grafika komputerowa z elem. AI
  Zarządzanie zasobami ludzkimi - Akademia HR (soft HR)
  Skuteczne techniki negocjacji i sprzedaży
  Stylizacja paznokci, rzęs i brwi

  Oświadczenia

  Oświadczam, że: Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze mnie informacji.

  Oświadczam, że dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmioty: SILESIA KURSY NIP 6343023067 KRS 0001032691 z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 28/4 oraz LIDERZY KARIERY Sp. z o. o. NIP 6343018155 KRS 0001007687 z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 28/4 w celach rekrutacyjnych, promocyjnych i marketingowych oraz korespondencji wewnętrznej przeznaczonej do otrzymywania dodatkowych materiałów edukacyjnych, a także informacji związanych z aktualnymi i przyszłymi formami wsparcia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  Oświadczam, że: Podaję dane osobowe dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Przeczytałem i zrozumiałem zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczam, że udzielono mi wszystkich odpowiedzi na zadane pytania o przetwarzaniu danych osobowych. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych oraz o prawie ich poprawiania.

  content_paste